Endring av fiskereglane

Nesset Fjellstyre har gjort vedtak på å endre nokre av fiskereglane i Eresfjord og Vistdal statsallmenning. Dette vert gjort med verknad frå og med 2018.

Fisketid:

- Det er lov å fiske med stang og handsnøre i alle vatn heile året.

- Garnfiske og bruk av oter er lov frå 1. juni til 15. september.

- Det er lov å setje ut kroker for fangst over natta.

Isfiske:

- Isfiske er lov i alle vatn.

Fram til no har har det vore lov å fiske frå 1. juni til 10. september.

Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no