Kart over fellingar i Snhetta 2017

For den som er interessert legg vi ut eit kart som syner kvar reinsdyra i Snøhetta vart felt i 2017. Må ta atterhald om at jegerane har oppgitt rett posisjon for felling. Nesset gult, Lesja raudt, Rauma lilla, Oppdal grønt, Dovre blått, Sunndal svart farge

Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no