Kalvetelling 2018

Den 26.juni vart det utført kalvetelling i Snøhetta med helikopter. På vest vart det funne 365 simler/ungdyr og 179 kalvar. Dette gir ein kalveprosent på 48,8 %. Detter av dei høgste i landet. Alle dyra vart funne på austsida av Eikesdalen. På aust var kalveprosenten 39 %. Dette er lågare enn det har vore dei siste åra. Tendensen dei siste åra har vore ein stadig lågare kalveprosent på aust. Dei fleste dyra vart funn i Sunndalsområdet.

Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no