Reinsjakt i Eresfjord og Vistdal statsallmenning

Foto: Dag Ringstad

Alle som er registrert i folkeregisteret som busatt i gamle Eresfjord og Vistdal kommune pr. 1. november året før er søknadsberettiga til reinskort i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning. Søknadsfrist 1. mai.

Ein kan søkje på reinsjakt i Snøhetta vest, og/eller Snøhetta aust.
Elektronisk og utskrivbart søknadsskjema finn du her

Nesset Fjellstyre har jaktavtalar med Sunndal, Lesja og Rauma, dessutan Eikesdal Sameige og Vike og Hoem Heimraster.

I Eresfjord og Vistdal Statsallmenning er det høve til å danne jaktlag på 2-3 jegerar.

Informasjonstelefon

Jaktoppsynet informerer om observasjoner av rein på telefon 71 68 99 85. Under reinsjakta vert telefonen oppdatert kvar kveld

Prisar                                                                                                                                                                                   

Fritt dyr:

kr. 4.350,-

Kluftbukk:

kr. 3.400,-

Simle/ungdyr + kalv:

kr. 3350,-

Simle: 

kr. 2.250,-

Kalv:

kr. 1.100,-

  Alle kort som Nesset Fjellstyre sel i Snøhetta aust har eit prisavslag på kr. 500 kr. i høve til prisane i Snøhetta vest.

Adresse: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord
Mob. sekr./oppsyn: 41417374

 

Bankkonto: 4106.63.05544
Org.nr: 975 724 506

Heimeside: www.nessetfjellstyre.no
​E-postnesset@fjellstyrene.no